Skoleelevene benyttet sjansen: – Er det du som bestemmer om det blir ny rundkjøring her?

foto