– Jeg har ingen praktisk nytte av denne appen. Den er bare et irritasjonsmoment

foto