To folkevalgte har meldt seg ut av partiet: – Ingen kommentar