– Skal du besøke noen på sykehuset, spør kommunikasjonsrådgiver Robert Morberg i en informasjonsmelding fra Helse Nord-Trøndelag.

Han poengterer at om man skal besøke noen på sykehuset, er det lurt å kjenne til hvilke besøkstider som gjelder.

– Samtidig er det greit å vite hva som gjelder nå som mange rammes av omgangssyke eller luftveisinfeksjoner, skriver han.

Ulike retningslinjer

Retningslinjene for pasientbesøk er noe ulik på de somatiske-, psykiatriske og føde- og barselavdelingene i Helse Nord-Trøndelag.

Somatiske avdelinger

Besøkstid: Kl.17:00 - 19:00 hele uka.

Vi ber vennligst om at besøkstidene overholdes.

Noen vil kunne ha behov for å besøke inneliggende pasient utenfor ordinær besøkstid. Da ber vi i så fall om at det tas direkte kontakt med den aktuelle avdeling for nærmere avtale. Sykehusenes ansatte vil legge til rette når det er behov for annen besøkstid for barn, ungdom og alvorlig syke inneliggende pasienter.

Føde/barsel-avdelingene

Besøk er begrenset til partner og søsken. Dette er et tiltak for å gi inneliggende mødre nødvendig ro i etterkant av fødselen.

Det er ingen restriksjoner vedrørende tidspunkt for besøk.

Psykiatriske avdelinger

Ingen restriksjoner vedrørende tidspunkt for besøk.

Munnbind for luftveissyke

Helse Nord-Trondelag ber til sist om at de sin skal besøke noen sørger for god håndhygiene.

– Har du symptomer på luftveisinfeksjon, ber vi deg vennligst om å bruke munnbind, skriver kommunikasjonsrådgiver Robert Morberg.