– Hadde tilgjengeligheten vært noe bedre med beitende storfe i sjøkanten?

foto