Helsetilsynet mener Helseplattformen kan være farlig for pasientene