Har jobbet som inspektør og rådgiver - nå tar han steget opp til avdelingssjef

foto