40 tunge kjøretøy var innom kontrollplassen i Fættenfjorden i løpet av Statens vegvesens kontroll fredag. Det samme var seks lette kjøretøy. Åtte av de tunge kjøretøyene ble tatt til side for utvidet kontroll.

Blant dem ble det ilagt bruksforbud på to kjøretøy på grunn av for dårlig sikret last, mangelden fraktbrev og overlast. En fører ble ilagt 3.000 kroner i gebyr fordi dekkene på tilhengeren var slitt, mens et foretak fikk 3.000 kroner i overlastgebyr.

En fører fikk dessuten en advarsel etter brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, og det ble utstedt en teknisk mangellapp grunnet lysfeil på et av kjøretøyene.