Nordmenn og svensker i Trøndelag og Jemtland ruster seg til å kunne møte kriser som kan oppstå i grenseområdene. Svensk og norsk politi, Fylkesmannen og redningstjenesten med flere møtes tirsdag i Ånn for å ta tak i utfordringene tenkte kriser gir.

Bedre redningstjenester

– Dette er et pilotarbeid som skal sørge for at aktørene skal bli enda bedre på redningstjenester i grenselandet. Det skjer blant annet gjennom å få kunnskap om hverandres organisasjoner. Her snakker vi om arbeidsmåter, hvilke ressurser som finnes og hvilke kontaktveier som finnes, opplyser Asle Jakob Iversen, personal- og kommunikasjonsrådgiver i Nord-Trøndelag politidistrikt.

Utøya-lærdom

En viktig faktor på kurset er at partene skal lære å kjenne hverandre ettersom det har vist seg at ved krisesituasjoner så fungerer til bedre når man kjenner hverandre fra før. – Dette er noe som ble konstatert blant annet i utredningen etter Oslo- og Utøya-attentatet, heter det i en pressemelding fra Länsstyrelsen Jämtlands län.

Kurset arrangeres på Ånns kursgård. Blant deltakerne er lenspolismester Stephen Jerand og politimester Trond Prytz fra Nord-Trøndelag, Per- Arne Stavnås fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Staffan Edler, forsvarsdirektør på Länsstyrelsen i Jemtlands len. Trondheim brann- og redningstjeneste og Helse Midt-Norge er også representert.

Gränsräddningsrådet består av:

Länsstyrelsen Jemtlands len

Politimyndighetene i Jemtlands len

Redningstjenesten Jemtland

Redningstjenesten Åre

Jämtlands lens Landsting

SOS Alarm Sverige AB

Krokoms, Strömsund, Åre og Härjedalens kommune

Fra Midt-Norge:

Helse Midt-Norge RHF

Ambulanse Midt-Norge HF

Fra Sør-Trøndelag:

Fylkesmannen

Politimesteren

Trondheim brann- og redningstjeneste, fagsentral brann

St. Olavs Hospital HF

Tydal og Røros kommune

Fra Nord-Trøndelag:

Fylkesmannen

Politimesteren

Namsos brann- og redningstjeneste, fagsentral brann