«Mot normalt» sa Leif Juster i sin klassiske revymonolog fra 1954. I sketsjen harselerte han over værmeldingen og udødeliggjorde normalbegrepet for en hel generasjon nordmenn.

Denne vinteren ser også ut til å være mot normalen - men naturen ser ut til å ta det på sin måte. Det skapes diverse kunstverk, blant annet på islagte vatn og på verdalshimmelen.