Bekken var mørkegrå: Nå skal de sjekke om det er kvikkleirefare

foto