Koronaen hindret ikke et godt år økonomisk - men den har gjort én ting litt vanskeligere

foto