Avskiltet tre biler på stedet under E6-kontroll

foto