Av:
  • Roger Rein

Dette er faktisk forbudt

foto
Det er ikke tillatt å lagre rundballer og utstyr langs offentlig veg. Bildet er tatt på fv. 17 i Namdalseid. Foto: Statens vegvesen.