Av:
  • Marte Skjesol

Kjørte i rus og ble stoppet av politiet