– Det er Helse Midt-Norge som bestemmer, sier Gerd Janne