Mannen i denne bilen kan avgjøre trøndermakta: - Det har vært sonderinger med begge sider

foto