Hit kommer også en rekke verdalinger og levangsbygg - og i fjor gikk en av prisene til Ekne

foto