Politiet har funnet en betydelig mengde videomateriale fra den siktede kommuneoverlegens kontor