foto

Et makeløst norsk mesterverk!

«Men så har det seg slik at dette er ikke bare er et generelt landskap, men nærmere bestemt Brusvebakken i Levanger»