Sammenlignet Trøndelag 1942 med Ukraina-krigen i 2022