Derfor står gatelysene på i det ubebodde feltet

foto