Her skal det asfalteres - og flere andre strekninger