NTE om utbygging i Verdalsvassdraget: - Mer kraft, mer laks og mindre flom

foto