Straks skolestart. Lærerne er forberedt på streik også på Innherred