Striden om Nestvoldjordet: – Vi kommer til å prøve saken videre