Seks Utøya-overlevende blir trolig valgt inn på Stortinget. Levangermann blant de potensielle.