Hets rammer lokalpolitikken - vanskeligere å få folk til å stille opp