Eimund har bodd her i over 40 år - men levangsbygg, det blir han aldri