Denne skolekrets-grensen blir krympet. Se flere endringer her