Ekstern rapport avdekker kritikkverdige forhold og anbefaler flere tiltak ved sykehuset

foto