Flere meldinger om rotter - spesielt ett område er utsatt

foto