Det blir trolig fortgang med klubbhus og garderober