Forgrep seg på mindreårig for en del år siden - nå er han dømt