Dette blir sett på som en guttegreie - hun vil ha flere jenter med

foto