Frykter krav på flere millioner: Ber Senterpartiet vurdere fjellvettregel nr. 8

foto