Styret er redd for at ansatte slutter på sykehuset