Kritisk for idrettslagene: Har løypeplaner, men trenger mer penger