– Mange ubesvarte spørsmål. Man vet aldri hva Putin vil finne på