Aker-generasjonen blir eldrebølge. Det gir kommunen noen særlige utfordringer