I 2017 kunne hun ikke reglene i sjakk. Nå er hun blant landets beste

foto