Dramatisk møte i Levanger Ap: Uventet vending da Veie gikk på talerstolen