Flytter utdeling av hurtigtester hit etter uakseptabel oppførsel