Søker lys i tid med krig: – Med blandet følelser jeg er her