Aker-sjefens klare melding til statsråden: Risikerer bråstopp i 2026.