Regjeringen lover nasjonal markering - med SNK i spissen

Stiklestad Nasjonale Kultursenter får en helt sentral rolle i arbeidet frem mot tusenårsmarkeringen i 2030. Foto: Tor Ole Ree