Mens avfallscontainere fylles over randen i sentrum, glemmer vi at det står containere med god kapasitet Moan.

Flere reagerte i helga på overfylte glasscontainere mellom jernbanestasjonen og garasjene i Elvegata.

– Slik skal ikke Levanger fremstå, uttalte Viggo Aakre, og manet Innherred renovasjon til å få skikk på tømmingen snarest mulig.

Ifølge informasjonsmedarbeider Øyfrid S. Knudsen i Innherred renovasjon ble containerne tømt 23. desember. De skal tømmes på nytt denne uka.

– Containerne tømmes vanligvis annenhver uke. Med andre ord er de i dette tilfellet tømt etter ordinær plan, informerer hun. Knudsen sier Innherred renovasjon likevel vil vurdere kapasiteten på dette returpunktet.

– Det er ikke bra når det ser slik ut. Vi ser at mengdene her har økt den siste tiden, sier hun.

Forklaringen kan vi kanskje finne på Moan.

– Vi tror mange ikke har fått med seg det nye returpunktet ved Coop Extra på Moan, og at det derfor blir levert mer på returpunktet i Levanger sentrum, sier hun.

På Moan ble de gamle containerne som før sto ved teknisk etat fjernet. Til gjengjeld ble det satt opp nye containere for glass- og metallemballasje på parkeringsplassen ved inngangen til byggavdelingen til Coop Extra. Disse gjemmer avfallet et par meter under bakken, og følgelig ser vi heller ikke den fem kubikkmeter store «magen».

Containerne tømmes fra bunnen med en spesialbil.

– Innherred  Renovasjon satser sterkt på slike nedgravde containere både i boligområder og på offentlige returpunkter. De gir et mye mer estetisk inntrykk, det er plassbesparende, ryddigere og gir mindre lukt, fortalte Øyfrid S. Knudsen da containerne kom på plass i oktober i fjor.

Knudsen utelukker ikke at containerne på Moan framstår både uvante og kanskje også noe usynlig for folk.

– Mange tenker nok også at de tilhører Coop Extra. Men dette er altså et offentlig returpunkt, fastslår hun.

Innherred renovasjon kommer også til å skilte bedre.