Onsdag presenterer Verdalskalk Sintef-rapporten for folket

foto