– Kommunedirektøren har foreslått et lokaldemokratisk fiendtlig forslag

foto