Glemte av fyringskjel da de tok helg - det ble det utrykning av

foto